Podpora vzdělávání


Dostupné vzdělání pro všechny generace – od předškolního a základního vzdělávání až po celoživotní vzdělávání
dospělých i seniorů (vzdělávací programy v rámci večerního studia nebo kurzy podporující další vzdělávání potřebné pro rozšíření teorie i praxe)

Prosazujeme svobodnou volbu vzdělávací cesty každého jednotlivce s ohledem na místní příslušnost či pestrou nabídku školních vzdělávacích programů (nelze vynucovat spádovost oblasti pro nové žáky, ale podporovat jednotlivé zaměření škol dle ŠVP a zároveň udržet existenci škol).

Podpora alternativního vzdělávání (předškolní, základní) – město by mělo upřednostnit materiální podporu před finanční (lze tak poskytnout či zprostředkovat prostory, zázemí či vybrané služby)

Volnočasové aktivity pro děti a mládež, podpora kroužků ve školách. Budeme usilovat o zřízení vysoké školy, nejlépe formou fakulty některé z regionálních univerzit (Slezská, Technická, Ostravská) s nabídkou studia buď směru uměleckého (grafika, design) či technického (oblasti IT). Jako ideální k tomuto účelu vnímáme objektu bývalého hotelu Merkur.

Spolupráce se středními a vysokými školami, podpora rozvoje středního a vysokoškolského vzdělávání ve městě (např. nabídnout místa praxe pro studenty a s nimi řešit konkrétní projekty města – cestovní ruch, urbanismus,   mediální komunikace, pomoc v administrativě, web).