Komunální volby

Program Pirátů v Havířově

Cílem je Radnice, která rozumí lidem, vnímá jejich potřeby a vychází vstříc požadavkům veřejnosti ve všech oblastech života. S veřejnými financemi nakládá hospodárně a v souladu s potřebami občanů. Ti musí mít informace a možnost se na rozhodování podílet.

Náš program pro Havířov vychází z obecného programu České pirátské strany a je doplněn konkrétním zaměřením pro naše město, které staví na profesních a osobních zkušenostech jednotlivých kandidátů i životních zkušenostech mnoha lidí z řad široké veřejnosti, kteří s námi spolupracují.

 

Programové priority   Povolební strategie

 

Otevřená radnice  Životní protředí  Restart kultury

Podpora vzdělávání  Rozvoj sportu  Veřejné služby

 

Kandidáti do zastupitelstva

Kandidátní listina

Zajímáte se o členství v okrskové volební komisi?

Okrskové volební komise

Orgány obce

Zastupitelstvo města Havířova   Rada města