Rozvoj sportu

Klademe si za cíl zejména rozšíření podpory sportu pro širší veřejnost.
Chtěli bychom tímto docílit vyrovnání podpory ze strany města také mimo zprofanované sporty.  A to zejména s ohledem na rozšíření veřejných sportovišť a rozmanitost možností pohybových aktivit ve městě.

Havířov nabízí mnoho vhodných prostranství pro realizaci takových záměrů na území města. Rádi bychom tyto lokality identifikovali a v rámci diskuze s občany města tato sportoviště následně zbudovali. Úkolem zastupitelstva v tomto volebním období bude i příprava hodnocení a zhotovení nové „Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova“, kde chceme těmto aktivitám věnovat patřičnou pozornost.

Rozvoj pohybových aktivit pod širým nebem – provedení analýzy možností umístění venkovních volných sportovišť pro veřejnost v katastru obce, rozšíření workoutových hřišť, Polygon pro Parkur, City Climbing tower, horolezecká stěna pod širým nebem (možnost pro využití starého skate parku přece jenom je to blizkonemocnice :o)

 

Podpora rozvoje cyklodopravy, funkční propojení cyklostezek, bike-park zony, zjištění možnosti využití sdílených kol tzv. bike-sharing v Havířově (hodnocení a provedení záměru, testovací provoz bychom rádi uskutečnili již v sezoně 2019).

 

Péče a rozvoj sportovišť mezi domy, analýza technického stavu sportovišť, zintenzivnění oprav a údržby (pravidelná údržba ve výsledku šetří investice oproti nové výstavbě sportovišť).

 

Nepřímá podpora sportovních klubů a jejich činnosti na území města – poskytování slev pro malé sportovní kluby v Havířově v rámci pronájmu sportovních areálů a ploch, stanovení jasných pravidel možností poskytování slev. 

 

Podpora zviditelnění malých sportovních uskupení a jejich činnosti formou pořádání havířovských pohárů jednotlivých sportovních činností se záštitou města.

 

Chceme navázat na podporu akcí spojených s městem a podílet se tak skutečně na jejich přípravě realizaci.

 

Dlouhodobé projekty s podporou města – chceme  zavést spoluúčast města na dlouhodobých projektech týkajících se sportovní oblasti, pomoci tak udržitelnému financování a dlouhodobému fungování takových projektů.