Povolební strategie

Chceme, aby občané, kteří se nás rozhodnou podpořit svým hlasem, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické reprezentace v Havířově. Jelikož je transparence pro nás stěžejním bodem programu, předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti. 
Tato strategie je postavena na volebním výsledku, který do podstatné míry ovlivňuje, jakým způsobem budeme moci v rámci zastupitelstva či rady pracovat. Povolební strategie je konstruována tak, aby bylo zřejmé, že nechceme deklarovat plané sliby.

30 %

V rámci takovéhoto mandátu postavíme jednání o radě na širokém zastoupení všech subjektů zvolených do zastupitelstva. Jednotlivé strany v rámci svých získaných mandátů se tak mohou transparentně podílet na činnosti rady, ovlivňovat projednávané záměry a reálně se tak i podílet na celkovém vedení města. 

20 %

Při takto získaném mandátu se hodláme za určitých podmínek a s ohledem na další zvolené subjekty podílet na vzniku rady. Důležitým předpokladem je vznik rady s poměrným zastoupením situovaným tak, aby žádná ze stran neměla výraznou převahu a nemohla v jednáních vystupovat z pozice síly. Základní podmínkou je přenesení našich priorit v programu do programového prohlášení koaliční rady.

10 %

Takový výsledek pro nás znamená cestu ke konstruktivní opozici. Jelikož při zisku takového mandátu nebudeme mít možnost výrazně ovlivnit složení rady a podílet se jako rovnocenní partneři na reálném rozhodování rady. Zasadíme se o vznik opoziční platformy napříč politickým spektrem, která bude důstojným protějškem koaliční radě. Mandát zastupitele využijeme mimo jiné ke sdílení informací z výborů zastupitelstva a z komisí rady města.
(Výjimkou bude situace, kdy radu města budou tvořit zástupci všech stran zvolených do zastupitelstva.)