Restart kultury


Chceme
kulturu v Havířově postupně vylepšit a zmodernizovat v celém širokém pojetí, ať už to má znamenat prostředí materiální či duševní. Kultura je nám velice blízká a předpokládáme, že se přímo dotýká života každého obyvatele našeho města. 

Prosazujeme změnu v přístupu města a sázíme na rozmanitost v kultuře, které uspokojí návštěvníky akcí, interprety, autory i provozovatele klubů. Cestou k vytýčenému cíli by měla být především decentralizace řízení v organizování kulturního života města. Proto požadujeme reorganizaci Městského kulturního střediska, které je hlavním hybatelem havířovské kultury. Zázemí ve městě má velký potenciál. Město financuje své příspěvkové organizace a dalšími dotacemi podporuje spolky, různé projekty a jiné aktivity. Upřednostňujeme sice formu nepřímé podpory před finanční, avšak dotace na smysluplné projekty a rozumně zdůvodněné aktivity vnímáme pozitivně a rádi bychom podporu rozšířili o dlouhodobé granty a projekty. I zde předpokládáme aktivní zapojení veřejnosti při rozhodování. 

Reorganizace Městského kulturního střediska

Konkrétní forma zmíněné decentralizace musí vyplynout z diskuze mezi odborníky, představiteli města a dalšími zainteresovanými osobami. V tuto chvíli předpokládáme dvě varianty, kdy v prvním případě by mělo dojít k rozdělení MKS na několik jednotlivých institucí jako samostatných organizací a druhá varianta může zachovat MKS jako celek a změnit kompetence v řízení jednotlivých středisek. Cílem je vnést autonomii do vedení jednotlivých oblastí kultury:
  1. Kino Havířov – kino Centrum, letní kino
  2. Městská galerie – výstavní i veřejný prostor
  3. Umělecký inkubátor – prostor pro amatérské umělce i alternativní kulturu
  4. KD Bezruč, Radost a Reneta a také celoměstské akce
K diskuzi v rámci reorganizace by měla být i případná změna samotného názvu dosavadního MKS.

Vize změn v oblasti kultury

MKS by mělo jednotlivým havířovským kulturně činným subjektům pomáhat a nebrat je jako konkurenta. Kultura by se měla dělat odspoda. Pravidelně pořádat veřejné debaty s občany (viz programový bod Otevřenost a participace – také v oblasti kultury musí mít občané možnost ovlivňovat celkovou koncepci a hospodaření s veřejnými prostředky, např. participativní rozpočtování).

Město by mělo podporovat mladé talentované umělce. Nabídnout jim levnější prostory k realizaci, jako formu nepřímé podpory. Prezentovat je na svých akcích.

Nesoustředit energii, čas i finance jen do dvou nebo tří akcí za rok ale dělat kulturu kvalitně po celý rok.

Havířov v květech návrat k festivalu, kde ožívá celé město. Akci chceme rozšířit o doprovodný program v rámci města, venkovní divadla, koncerty, workshopy.

MKS může spolupracovat a sdílet rozpočty jednotlivých akcí s více městy, tím že se domluví na společném turné jednotlivých finančně náročných umělců.

Lépe využívat veřejný prostor, např. využití vitríny u náměstí jako galerie.

Dát si péči s podporou havířovských umělců. Vyjádřit jim nepřímou podporu, například levnějším výlepem plakátů na svých plochách, slevou na nájmu prostor.

Zkvalitnit propagační oddělení, provést výběrové řízení na nového šéf grafika a designéra, který by dal propagaci kultury v Havířově novou svěží tvář.

Zřídit opravárnu / sdílenou dílnu, kde si mohou občané přijít opravit své věci.

Nabídnout prostory ke zkoušení, ateliéry, studia v kulturním domě Leoše Janáčka.

Zrekonstruovat stávající Jazz klub a vytvořit novou koncepci klubu s podporou města.