Piráti Havířov

 

V rámci formální struktury České pirátské strany je naše havířovská buňka součástí Místního sdružení Karvinsko. V havířovské komunální politice se na činnosti Pirátů podílí několik desítek členů, aktivních příznivců a sympatizantů.

 

 

Členové Zastupitelstva města Havířova

Martin Rédr, Jan Nezhyba, Martin Kmec, Jaroslav Kocián

Členové výborů Zastupitelstva města Havířova

Kontrolní výbor: Martin Rédr, předseda, Eva Bernaciková, členka

Finanční výbor: Pavel Tuleja, člen

Členové komisí Rady města Havířova

Komise bytová: Kristýna Ganaj Němcová

Komise kulturní a letopisecká: Jaroslav Kocián, předseda

Komise pro bezpečnost silničního provozu: Jana Rédrová

Komise pro občanské záležitosti: Jana Ecksteinová

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy: Vladimír Ryška

Komise protidrogová a prevence kriminality: Zuzana Kocianová

Komise rozvojová: Marcel Molnár

Komise sportovní: Martin Kmec

Komise školská: Tereza Kaslová

Komise životního prostředí: Jan Nezhyba